Page 95 - Berlin Diary
P. 95

 Berlijn, 1979 - 1980
Gefotografeerd manuscript en foto’s uit Berlijn
De bladen van het oorspronkelijke manuscript uit 1980 heb ik gefotografeerd en samen met foto’s van Berlijn uit die periode samen gevoegd in dit boek. Een aantal foto’s uit
dit boek zijn eerder gebruikt in zeefdrukken, collages en andere projecten. Het getypte manuscript, bedoelt toenertijd voor een gedrukte uitgave is niet verder gekomen dan wat ik nu voor deze nieuwe uitgave heb gefotografeerd. De foto’s en de gefotografeerde bladen met getypte tekst zijn voor mij van even grote waarde. De foto’s en dagboek aantekenin- gen schetsen de 2 korte perioden in 1979 en 1980 dat ik mijn vriend Bert Wils bezocht in Berlijn en de stad Berlijn aanvaarde zoals de stad mij tegemoet kwam.
Dit boek maakt onderdeel uit van mijn biografisch archief project World Works / the library.
Peter Spaans, Amsterdam, 27 juli 2013.
Concept, tekst, fotografie, lay out: Peter Spaans.
   92   93   94   95   96